PROGRAM MOTIVASI, PENGAJIAN TINGGI DAN KOLOKIUM KERJAYA BERSAMA ASTA

Warga SEMESTA merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak ASTA  yang sudi berkorban masa dan tenaga demi berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kerjaya masing-masing bersama murid-murid SEMESTA dalam aktiviti kolokium kerjaya untuk murid-murid tingkatan 5, perkongsian ilmu tentang persediaan pengajian tinggi untuk murid-murid tingkatan 4 serta program motivasi pengucapan awam dan kemahiran belajar untuk murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2

Semoga segala ilmu  pengetahuan, pengalaman dan informasi yang dikongsi dapat dijadikan sebagai panduan oleh murid-murid SEMESTA pada masa yang akan datang.

Tahniah kepada semua yang terlibat

Gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *