Program Hijau SEMESTA

03Aug2016

Program penanaman semula beberapa pokok-pokok hiasan digantikan dengan pokok-pokok buah-buahan disekitar kawasan sekolah telah dijayakan oleh pelajar-pelajar bersama dengan guru-guru.

Download Event to Calendar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *