Dialog Prestasi PPT 2018

17Jul2018

Dialog prestasi antara Tuan Pengetua dengan murid-murid Tingkatan 4 ini adalah kesinambungan daripada dialog yang sama yang telah diadakan pada minggu lepas dengan murid-murid Tingkatan 5 dan Tingkatan 1.

Untuk murid-murid Tingkatan 3 juga diadakan selepas dialog dengan murid-murid Tingkatan 4 ini.

Semoga dengan nasihat, tips dan perbincangan terus dengan Tuan Pengetua ini dapat menaikkan motivasi murid-murid SEMESTA untuk lebih cemerlang. 

Download Event to Calendar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *