UKSBP FASA II

UKSBP FASA II adalah untuk murid-murid yang belum pernah menduduki ujian ini. Bagi yang telah menduduki ujian dan tidak ditawarkan, boleh terus membuat rayuan.

Sila layari https://sst1.moe.gov.my untuk semakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *