VISI dan MISI SEMESTA

VISI SEMESTA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEMESTA

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

PIAGAM PELANGGAN SEMESTA

Piagam pelanggan untuk dimuat turun… 

Icon

Piagam Pelanggan SEMESTA 235.89 KB 18 downloads

...

Sekolah Berprestasi Tinggi KPM