Jawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah bertindak sebagai badan akademik tertinggi yang memainkan peranan penting memastikan pelaksanaan pengurusan kurikulum sekolah berkesan dan berkualiti.  Semua bidang / unit dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah bertanggungjawab secara langsung mempertingkatkan prestasi akademik sekolah.

OBJEKTIF

 1. Mempertingkatkan pengurusan kurikulum supaya sistematik dan berkesan.
 2. Menghayati dan melaksanakan Dasar Kurikulum Sekolah.
 3. Mengetahui dan memahami setiap bidang tugas supaya pelaksanaannya menjurus ke arah piawaian kualiti.

DASAR KURIKULUM SEKOLAH

 1. Menentukan dan menyelaras segala dasar kurikulum sekolah supaya selari dengan dasar yang ditetapkan oleh JPN/KPM dan Akta Pendidikan.
 2.  Mesyuarat:
  • mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah minimum 4 kali setahun,
  • menetapkan jadual mesyuarat panitia minimum 4 kali setahun,
  • menetapkan sistem fail / format dokumen Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan panitia mata pelajaran.
 3. Sukatan / Rancangan Pelajaran
  • menetapkan dasar penyediaan RPT dan Huraian serta kaedah penyediaan Rekod Persediaan Mengajar.
  • garis panduan jenis buku/bahan/alat rujukan yang boleh digunakan dlm menyediakan rancangan pengajaran.
 4. Jadual Waktu
  • menetapkan waktu sekolah.
  • menetapkan sistem jadual waktu.
  • menetapkan dasar pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar untuk penyediaan jadual waktu induk dan persendirian.
  • menetapkan dasar penyediaan jadual waktu ganti dan pengisiannya
 5.  Penilaian Dan Peperiksaan
  • menetapkan sistem pengurusan penilaian dan peperiksaan sekolah yang berkaitan dengan:
   1. jenisnya (formatif, sumatif, kerja kursus, ujian lisan, dan lain-lain)
   2. bilangan dan takwim format (bentuk soalan, masa dan skema jawapan)
   3. syarat lulus
   4. kumpulan sasaran jadual penentu ujian ( JPU )
   5. pengawasan
   6. headcount
 6. Anggaran Perbelanjaan
  • menetapkan dasar perbelanjaan tahunan dengan wang kerajaan, SUWA dan lain-lain bagi setiap panitia /unit.
  • menentukan dasar perolehan, penggunaan, penyenggaraan, hapus kira peralatan dan kemudahan prasarana.
 7. Pemantauan
  • menentukan dasar dan sistem pemantauan yang berkesan pengurusan
   1. P & P
   2. pengurusan panitia
   3. peperiksaan dan penilaian
   4. jadual waktu
   5. pengurusan kewangan
   6. bilik-bilik khas
  • menetapkan jawatankuasa pemantauan
  • menetapkan jadual waktu pemantauan