Unit Hal Ehwal Murid merupakan satu unit di SEMESTA ini yang bertanggungjawab mengendalikan kebajikan murid-murid. Bidang kebajikan yang dikhaskan untuk unit ini terbahagi kepada tujuh sub unit iaitu :

  • Bimbingan & Kaunseling
  • Disiplin
  • Tajaan dan Biasiswa
  • Skim Pinjaman Buku Teks
  • Asrama
  • Kesihatan
  • Kebajikan

Unit HEM Beriltizam untuk

  • Memupuk nilai-nilai dan amalan disiplin yang baik dikalangan murid-murid
  • Meningkatkan suasana pengajaran dan pembelajran yang menggalakkan dan prestasi bidang rohani serta akademik
  • Merancang dan menyelaraskan segala aktiviti dan program Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
  • Melaksanakan Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Dasar Ekonomi Baru dengan sempurna menerusi Skim Bantuan Biasiswa dan Skim Pinjaman Buku Teks untuk dinikmati oleh semua murid
  • Memberikan bantuan pelajaran berdasarkan syarat tertentu
  • Mengurus dan menyediakan kemudahan asrama dengan memberi tumpuan kepada kebajikan murid